Fietsvisie 2040 van Fietsersbond Assen

De Fietsersbond Assen is blij met de Omgevingsvisie “Assen nog mooier” van de gemeente Assen, die op 20 april 2021 werd gepresenteerd. Er wordt een duidelijke keuze gemaakt voor voetgangers en fietsers en de automobilisten zijn te gast in de stad.

Toch hebben wij alsnog een Fietsvisie 2040 geschreven. Wij hebben natuurlijk meegepraat in de aanloop naar deze Omgevingsvisie, maar wij willen in onze Fietsvisie 2040 aangeven, dat ons denken over Assen verder gaat dan in de Omgevingsvisie nu verwoord wordt.
Onze belangrijkste punten zijn:
– Toepassing van het STOP-principe: Stappen, Trappen, OV, Personenwagen als prioriteitsvolgorde.
– Alle projecten op het gebied van infrastructuur, woningbouw en het bouwen/wijzigen van bedrijfsgebouwen moeten getoetst worden aan dit STOP-principe.
– Toepassing autocirculatieplan. Auto’s van de ene naar de andere wijk en van de ene kant van het centrum naar de andere kant van het centrum rijden moet alleen mogelijk zijn via de Europaweg en de Overcingellaan en niet dwars door het centrum. Met de fiets gaat het dan altijd sneller, wat het fietsen weer bevordert. Wij denken graag mee over de uitwerking hiervan. Dit is de consequentie van het echt kiezen voor voetgangers en fietsers.

Onze Fietsvisie 2040 kan hier gedownload worden.