Zuid-Oost Drenthe

De afdeling ZO Drenthe is actief in het zuid-oosten van de provincie. Dat betekent de gemeenten Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn, een groot gebied. Vanuit Emmen zitten drie personen in de onderafdeling. Coevorden is met twee personen vertegenwoordigd. De gemeente Borger-Odoorn is helaas niet vertegenwoordigd.

De afdeling zorgt ervoor dat de belangen van de fietsers in dit deel van de provincie worden behartigd. Dit betekent inventariseren van knelpunten, hierover in overleg treden met de verantwoordelijke bestuurders en mede oplossingen aandragen.

De afdeling ZO Drenthe bestaat uit de volgende actieve mensen:
Henny en Nelly Barelds, Schoonebeek, tel. 0591-302799, secretariaat;
Jaap Tak, Emmen.
Kina Mekkes, Dalen.

Het e-mailadres is: zodrenthe@fietsersbond.nl