Meppel

De afdeling Meppel is door de jaren heen aardig actief geweest. Onder meer met de Fietsbalans hebben zij knelpunten aan het licht gebracht. Maar ook hebben ze, in samenwerking met het landelijk bureau, de afwijkende rotonde-regeling van de noordelijke provincies juridisch aangevochten.

In structureel overleg met de gemeente is steeds gewezen op knelpunten voor fietsers. Een behoorlijk deel daarvan is inmiddels opgelost.
Op gemeentelijke beleidsnota’s is met kritiek en advies gereageerd.

De afdeling Meppel bestaat uit:
Johan de Vries, Meppel, 06-1458 1128, contactpersoon;
Gerard Doets;
Ko Takema;
Marianne Olthof.

Het e-mailadres is: [email protected]