Fietsersbond in Meppel in het verleden

Hoe bestaat het! De Fietsersbond Meppel (onderafdeling) bestaat al tien jaar. De oude garde van bestuursleden houdt nog steeds vol, maar het wordt wel tijd voor verversing door een nieuw peloton jongere actievelingen die er met frisse moed tegenaan willen gaan. Nieuwe leden die zich willen storten op de verbetering van fietssituaties en -verbindingen in en buiten Meppel, want ideaal is het natuurlijk nog lang niet.

Eerste Nederlandse Fietsers Bond
In november 1995 vergadert de Fietsersbond Drenthe in Meppel (in de Poort van Drenthe) en dat zet aan tot meer. Er komen een stuk of tien leden van de Fietsersbond, toen nog ENFB (Eerste Nederlandse Fietsers Bond), bij elkaar. Zes mensen beginnen daarna samen een avontuur met goede voornemens en de opzet: wat willen en kunnen we (goed). Ofwel het fietsen stimuleren en autoverkeer afremmen, leden werven etc. Dus een bescheiden begin, dan vertil je je ook niet. Met wat wisselingen in de bemensing wordt er in tien jaar veel overlegd, getekend, gemeten en rondgefietst om gezamenlijk te bekijken wat in Meppel verbeterd kan worden. Ook wordt in Meppel een nieuw begin gemaakt met provinciaal overleg waaruit zelfs een mooie website ontstaat.

Fietsbalans
In de loop van de jaren wordt er heel veel gedaan door starters en stayers. Ze leggen bijv. een goed contact met de gemeente en alle verkeersambtenaren (steeds weer anderen) die enthousiast iets willen doen aan de Meppeler fietsvoorzieningen. Hoogtepunt is de Fietsbalans op 4 juli 2000; een project dat nu nog steeds in heel Nederland doorgaat en de kwaliteit van de verkeerssituaties voor fietsers in een gemeente prachtig in beeld brengt. Ook in Meppel wordt met een meetfiets (met laptop computer en schokopnemers op de bagagedrager) vastgelegd hoe goed de wegen en fietspaden zijn en hoe lang overal gewacht moet worden voor stoplichten. Meppel valt niet in de prijzen als Fietsstad van Nederland, maar het rapport is ondertussen wel heel leerzaam voor de gemeente.
Na de Fietsbalans neemt de gemeente het verkeersbureau Diepens en Okkema in de arm om een rapport te schrijven over wat er in de stad verbeterd kan worden om het fietsverkeer te bevorderen.

Rotondes
De doorzetters van de Fietserbond in Meppel verdiepen zich met de plattegrond op de knieën en de beleidsstukken op tafel in kennis voor invloed. Knelpunten moeten duidelijk worden: fietsroutes bijv. met name voor scholieren. Plannen van de provincie en de gemeente worden bestudeerd om commentaar op te geven en eigen voorstellen in te brengen. De afdeling presenteert zich waar mogelijk (verlichtingsactie, activiteitenmarkt, Drentse Fiets Vierdaagse, nieuwjaarsreceptie gemeente) om reacties en naamsbekendheid te krijgen. Er wordt ook stevig actie gevoerd vooral rondom rotondes. Het mag niet baten, in Meppel mogen fietsers niet in de voorrang (Watertorenrotonde) hoewel er met steun uit Utrecht hoog juridisch spel wordt gespeeld. Drenthe voert nl. een eigen voorrangsbeleid (met Friesland en Groningen) dwars tegen de Nederlandse aanbevelingen in. Later bij het Politiebureau en de Werkhorst blijft er al helemaal geen ruimte over om vlot door te fietsen op de rotondes.

Knelpunten
Het regelmatige overleg met de gemeente gedurende al die jaren levert af en toe zeker wat op. Om het overleg met de gemeente meer structuur te geven komen we in 2001 met een eerste knelpuntenlijst. Diverse wethouders en vele ambtenaren luisteren geduldig naar alle opmerkingen en kunnen zo nu en dan ook trots melden dat er wel degelijk iets mee gedaan wordt.
Er wordt ook deelgenomen aan het door de gemeente in het leven geroepen (brede) Fietsplatform. Publiciteit geeft soms nieuwe moed. In de Meppeler Courant krijgen we toch geregeld kans op pleitbezorging. In een nummer van Kijk op Meppel komt de Fietsersbond ook aan het woord. Daar worden de verlangens van de Fietsersbond gepresenteerd alsof deze in de toekomst ook echt uitgevoerd gaan worden, en dat valt tegen!

Scholierenroutes
Wij wagen ons zelfs aan een inventarisatie van de scholierenroutes, waarvoor we helaas te weinig menskracht en tijd blijken te hebben.
Meppel is een knooppunt en dat zeker voor fietsers en daarom spreken we af dat er goed gekeken moet worden naar alle invalswegen vanuit andere gemeenten bijv. ook Staphorst. Vooral scholieren komen van heinde en verre in drommen naar Meppel. Maar ook recreatieve fietsers (fietsvierdaagse) kennen Meppel als startpunt en ook zij willen goede voorzieningen.
Bestuurlijke vernieuwing geeft ook voor ons weer nieuwe contacten en zo gaat de Fietsersbond in september 2006 op stap met de nieuwe wethouder voor verkeer in Meppel. Samen met ambtenaren fietsen zij kris kras door Meppel om van ons te horen wat goed is geworden en nog beter kan.

Succesjes
Stoepverlagingen, een kruispunt heringericht, barriëres geslecht (bielzen), trottoirs verbreed, zandweg verhard, voetpad omgezet naar fietspad, straatlantaarns geplaatst, verkeersregelinstallaties beter afgesteld voor fietsers, extra stallingen achter het NS-station, tweerichtingsverkeer voor fietsers, bochten afgerond, inritconstructies voor fietsers, aandacht voor bijv. de begroeiing langs fietspaden en dus beter uitzicht, enz. enz..

Kansen
Actievoeren zit ons niet in het bloed (of hebben we daar gewoon te weinig mensen voor?). Daar is de Fietsersbond gelukkig landelijk wel heel goed in geweest. Zo kunnen we met voortdurende voeding vanuit Utrecht en technisch/juridische deskundigheid in de rug gesteund worden. Ook voor het beïnvloeden van raadsfracties in de gemeenteraad ontbreekt het ons aan menskracht, al proberen we de verkiezingsprogramma’s te beïnvloeden. Er is wel altijd politieke sympathie voor de fiets te merken in de debatten, verkiezingsprogramma’s en verkondigde speerpunten.

Contact
Wat ons niet lukt, is het contact houden met onze leden in de regio. Eind 2004 beleggen we nog eens een vergadering in De Poele waar gelukkig verschillende leden ons aanmoedigen vooral door te gaan met de lopende activiteiten. Daar kun je weer een tijdje mee vooruit, maar wat we echt graag willen is natuurlijk meer kritische inbreng van jongere fietsers die over nieuwe kennis beschikken waar de Fietsersbond Meppel (en de gemeente) haar voordeel mee kan doen. Zelfs een oproep via Internet op de Vrijwilligers Vacaturebank gebruiken we om aan de weg te timmeren.

Reageren
Wat willen we met deze actie bereiken? We moeten onze leden in de regio laten weten wat gedaan wordt en is en jullie moeten kunnen reageren. Dat gaat tegenwoordig snel en handig via e-mail en daarom vragen we expliciet om jullie e-mail adres zodat wij vaker wat kunnen laten horen en ook meningen vragen. Dus kom op en reageer, al is het maar met een e-mail adres! Maar liever met kritiek, opbouwend of anderszins. Nieuwe leden werven gaat ook veel beter door namen te noemen van kennissen met fiets interesse. Fietsen doet iedereen, maar de mensen met een uitgesproken mening en kennis van zaken zijn van harte welkom.

[email protected]

Met dank aan alle Meppeler bestuursleden en actievelingen van toen en nu:
Adriana Derksema, Albert Logtmeijer, Andor Smeele, Annemarie Renkema, Arend Beekhuis, Dee Pol, Eddy Danes, Gerrie Aalberts, Greet de Weger, Hanneke van der Zee, Henk van Netten, Ineke de Kleine, Jan Adrichem, Joan Beekhuis, Johan Debbenhof, Johan de Vries, Liesbeth Ruhe, Pieter Wemelsfelder, Remon van Zuylen, Trijna Schaap, Wim van Zonneveld.