‘Snelheid auto’s moet omlaag voor verkeersveiligheid van fietsers’

‘Moeten fietsers niet vaker de hand in eigen boezem steken?’

Drenthe heeft hoge ambities met de fiets, maar er moet nog veel gebeuren. Automobilisten moeten zich inhouden voor de verkeersveiligheid van fietsers, vindt de Fietsersbond.

Nu is fietsen nog te vaak een hachelijke onderneming, stelt Gert Oostergetel uit Rolde, woordvoerder van de Fietsersbond Drenthe. Zo zijn er nog wegen waar automobilisten 80 kilometer per uur mogen rijden, zonder dat er een apart fietspad is. Daar zou de snelheid maximaal 60 moeten zijn. Hij noemt als voorbeeld de Middenraai tussen Nieuw-Balinge en de gemeentegrens met Hoogeveen. „Erger nog, veel automobilisten rijden er veel harder dan 80”, stelt hij vast. „Uit onderzoek is gebleken dat 15 procent er harder rijdt dan 97.”

Aantal dodelijke slachtoffers naar nul
Oostergetel spreekt woensdag de leden van het Drents Parlement toe, wanneer zij zich buigen over plannen van provinciebestuurder Nelleke Vedelaar (PvdA) om Drenten vaker op de fiets te krijgen en om de verkeersveiligheid te bevorderen. Het jaarlijkse aantal dodelijke slachtoffers zou naar nul moeten.

Oostergetel omarmt die ambities, maar denkt dat er meer voor nodig is dan de plannen die nu op stapel staan. „De laatste jaren neemt onder fietsers het aantal dodelijke slachtoffers juist toe en vallen er meer gewonden’’, zegt hij. „Waarschijnlijk zijn er veel uiteenlopende oorzaken. We weten het niet precies, want de politie registreert slechts 20 procent van het aantal ongelukken. Gelukkig verzamelt de provincie nu wel meer gegevens, onder ander via de ambulancediensten.’’

Niet alleen mooie woorden…
Politici van links tot rechts omarmen de fiets als een milieuvriendelijk en gezond vervoermiddel. Ze moeten het niet bij mooie woorden laten, benadrukt Oostergetel. Hij vindt dat er meer en bredere fietspaden moeten komen en veiliger oversteekplaatsen, waar automobilisten hun snelheid omlaag moeten brengen. „De provincie heeft er een beleid van gemaakt om geen snelheidsremmende voorzieningen zoals drempels te treffen op de provinciale wegen. Wij vinden die wel noodzakelijk.”

Juist in Drenthe overschrijden veel automobilisten de maximumsnelheid, waarschuwt Oostergetel. „Drenten rijden vaker te hard dan Groningers en Friezen. Hoe dat komt, weet ik niet. De provincie wil nu de wegen zo inrichten dat de maximumsnelheid er ‘geloofwaardig’ wordt. Maar wat is dat precies? Je moet natuurlijk ook gewoon handhaven.”

Binnen de bebouwde kom zou volgens de Fietsersbond 30 de maximumsnelheid moeten zijn, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn om die hoger te leggen. „Zo zijn ook de landelijke richtlijnen”, zegt Oostergetel.

De Fietsersbond is geregeld in gesprek met wethouders en gemeenteambtenaren over verkeersveiligheid. Maar bij hen constateert Oostergetel terughoudendheid. „Het zijn richtlijnen, we hóeven ons er niet aan te houden, zeggen ze dan. Noordenveld en Westerveld zijn trouwens voorbeelden van gemeenten die het wél goed doen. De provincie wil echter de regisseur zijn van de verkeersveiligheid. Die moet er bij alle gemeenten op aandringen dat ze meer voor fietsers doen.”

Bij de bouw van een nieuwe woonwijk denken gemeenten vooral aan de ontsluiting ervan voor auto’s, illustreert Oostergetel. „Vervolgens kijken ze hoe ze ruimte voor fietsers en voetgangers moeten maken. Die volgorde moet je omkeren, als je echt wilt dat mensen vaker gaan fietsen.”

Fietsers zeker niet heilig
Automobilisten zullen zich afvragen of fietsers niet vaker de hand in eigen boezem moeten steken. Fietsen zonder licht, rood licht negeren en te hard rijden op een racefiets of elektrische fiets, het maakt het er allemaal niet veiliger op. „Fietsers zijn zeker niet heilig”, erkent Oostergetel volmondig. „Het is belangrijk dat je goede verlichting voert en je aan de regels houdt. Maar fietsers zijn nu eenmaal kwetsbaar in het verkeer. Daar moet de overheid rekening mee houden bij de inrichting van de weg en als automobilist moet je je daar ook van bewust zijn.”

Bron: DvhN – Hilbrand Polman

 

Bijlage: Brief Fietsersbond aan GS over Fietsagenda en SPVD

Categorieën