Zo gaat Drenthe met 22,5 miljoen euro jou meer op de fiets krijgen

Vier doorfietsroutes aanleggen. Investeren in verkeersveiligheid. Meer geld voor fietspaden in steden en in fietspaden tussen de kernen, dorpen, steden en belangrijke functies. En investeren in recreatieve fietspaden. Voor deze vier thema’s wil de provincie 22,5 miljoen euro uittrekken.

Verreweg het meeste geld gaat naar de aanleg van vier doorfietsroutes. Dat gaat om 12,5 miljoen euro. Maar wat zijn doorfietsroutes? De provincie omschrijft het als volgt: ‘Dat zijn comfortabele, brede en herkenbare routes op drukke trajecten die fietsers optimaal faciliteren zodat op afstanden tot 20 kilometer meer mensen voor de fiets kiezen in plaats van de auto.’

De provincie wil vier doorfietsroutes aanleggen in de periode tot 2027. Daarmee wil ze het aantrekkelijker maken dat mensen de fiets naar de stad pakken. De provincie zegt dat het aantal fietsers met gemiddeld zo’n 30 procent stijgt door de aanleg van zo’n fietsroute.

Drie mogelijke routes
Er zijn drie gebieden waar de provincie denkt dat een doorfietsroute op korte termijn gerealiseerd kan worden. Er wordt gedacht aan een verbinding van Meppel naar Hoogeveen, maar ook een verbinding van Meppel naar Zwolle of Steenwijk (via de Nieuwveense Landen) valt tot de mogelijkheden. In Zuidoost-Drenthe wordt gekeken naar Emmen en Coevorden. Voor Noord-Drenthe is de blik vooral gericht op Assen en Groningen, bijvoorbeeld een verbinding van Roden met Groningen of een route van Gieten, via Zuidlaren naar Groningen.
Voor de financiering hiervan wordt ook gekeken naar de gemeenten. Die bijdrage is al inbegrepen in de 12,5 miljoen euro.

Meer fietsen, meer ongelukken
De provincie wil dat meer mensen (vaker) de fiets pakken. In tien jaar tijd moet het aantal keer dat Drenten de fiets pakken met 20 procent toenemen. Momenteel wordt 24 procent van alle ritten met de fiets gemaakt. Dat is onder het landelijke gemiddelde van 28 procent. De meeste ritten in de provincie worden met de auto gedaan: 57 procent.
Maar met de toename van het aantal fietsritten, neemt ook het aantal ongelukken toe. In 2016 waren er zo’n 100 ongelukken met de fiets, dat is inmiddels gestegen naar meer dan 150 ongelukken vorig jaar. Wel is er sprake van een forse daling de laatste jaren. In 2017 ging het om zo’n 275 fietsongelukken, maar de laatste drie jaar is het aardig stabiel rond de 150 ongevallen. Overigens worden veel fietsongelukken niet geregistreerd, waardoor het werkelijke aantal waarschijnlijk hoger ligt.

‘We zien helaas dat het aantal ernstig gewonde verkeersslachtoffers met name onder fietsers blijft toenemen, en dat de daling van het aantal verkeersdoden stagneert’, schrijft de provincie. Daarom stelt ze voor iedere gemeente een bedrag beschikbaar. Met dat geld kunnen er maatregelen genomen worden om de verkeersveiligheid voor fietsers te verbeteren. Gedacht wordt onder meer aan het aanbrengen van markering en verlichting, het verbreden van fietspaden of het aanleggen of verbeteren van veilige oversteken voor 50-, 80- of 100-kilometerwegen. De provincie komt met een totaalbedrag van 5 miljoen euro.

Verbeteren van fietspaden
Daarnaast wil de provincie 2,5 miljoen euro uittrekken om fietsnetwerk uit te breiden. Dit zijn de fietspaden op wijkniveau en fietsverbindingen tussen de kernen, dorpen, steden. De provincie wil het huidige netwerk uitbreiden door zo’n 50 kilometer aan nieuwe fietspaden aan te leggen. Fietspaden in schoolroutes krijgen daarbij prioriteit.
Nog eens 2,5 miljoen euro wil de provincie uittrekken om te investeren in recreatieve fietspaden, met name in natuurgebieden. De provincie wil samen met gemeenten, terreinbeheerders en het Recreatieschap Drenthe bekijken of fietspaden verbreed of verhard moeten worden.

De Provinciale Staten moeten de plannen van de provincie nog bespreken.

Bron en foto: RTV Drenthe

Categorieën