Provincie wil werknemer op de fiets zien om te voldoen aan klimaatopgave

Het woon-werkverkeer in Drenthe kan een stuk duurzamer, vindt de provincie. Vaker de fiets, en minder vaak de auto. Daarom moeten werkgevers met het plan Drenthe reist Duurzaam (DRD) een steuntje in de rug krijgen om maatregelen te nemen die duurzamer vervoer stimuleren. Op die manier kan onder personeel minder, schonere en goedkopere kilometers gemaakt worden.

In het plan van gedeputeerde Cees Bijl (PvdA) staan drie speerpunten centraal. Het gaat om het stimuleren van fietsen naar het werk, het thuiswerken én reizen met het openbaar vervoer. Met de financiële voordelen die maatregelen op dat gebied teweeg kunnen brengen, hoopt Bijl een ingang te hebben bij bedrijven om te praten over hun mobiliteitsbeleid. Daarnaast moeten ook de werknemers profiteren van de maatregelen. Vervolgens kan de werkgelegenheid en de Drentse economie een boost krijgen, hoopt de provinciebestuurder.

Veel Drenten op de weg
Het wegverkeer is binnen de Nederlandse mobiliteitssector verantwoordelijk voor zo’n 80 procent van de CO2-uitstoot. In Drenthe ligt dit zelfs op 92 procent. ‘Bekend is ook dat meer dan de helft van deze wegkilometers werkgerelateerd is’, schrijft de provincie. ‘Kortom: werkgevers hebben een grote rol in het verduurzamen van de mobiliteit’.

Daarom wil de provincie afspraken maken met de werkgevers. Want zij kunnen voordeel hebben bij klimaatvriendelijk reisgedrag van hun personeel. Het kan kosten voor het bedrijf besparen, zorgen voor aantrekkelijk werkgeverschap en vervoer op de fiets is daarnaast goed voor tijd- en ruimtebesparing. Bovendien hebben medewerkers vaak behoefte aan goede arbeidsvoorwaarden voor thuiswerken, fietsen naar het werk en het openbaar vervoer, wat voor werkgevers aantrekkelijk is bij krapte op de arbeidsmarkt.

Naast afspraken met werkgevers, wil de provincie ook inzetten op doorfietsroutes en veilige fietspaden om de fietsrit naar het kantoor aantrekkelijk te maken. Een voorbeeld van zo’n fietssnelweg is die van Assen naar Groningen, waar al vergevorderde plannen voor zijn.

Kosten en doelgroep
Het plan Drenthe reist Duurzaam richt zich in eerste instantie op zo’n 250 vestigingen van bedrijven met honderd werknemers of meer. Vanwege de grootte van de bedrijven en de financiële mogelijkheden die er zijn, kan daar de grootst mogelijke winst behaald worden om de CO2-uitstoot te verminderen.

Voor Drenthe reist Duurzaam trekt de provincie zelf 693.000 euro extra uit, naast eerdere reserveringen van 380.000 euro. Bovendien springt ook het Rijk bij met ruim een miljoen euro. Met dat geld wil verkeers- en vervoersgedeputeerde Bijl dus stappen zetten om de CO2-uitstoot van vervoer terug te dringen, en Drenthe een steentje laten bijdragen aan de klimaatopgave.

Bron: RTV Drenthe

Categorieën