Nieuwe fietspaden in gemeente Coevorden

Langs de Gelpenberg bij Aalden en op de Schapendijk tussen Zweeloo en Schoonoord

De gemeente Coevorden gaat aan de slag met fietspaden. Er komt een fietspad langs de Gelpenberg bij Aalden en tussen Zweeloo en Schoonoord komen veiliger fietsstroken.

De gemeente Coevorden gaat aan de slag met fietspaden. Er komt een fietspad langs de Gelpenberg bij Aalden en tussen Zweeloo en Schoonoord komen veiliger fietsstroken op de Schapendijk. Tussen Sleen en Erm wordt het fietspad aan de Hengstmeerweg verbeterd.
Dat stelt het college van Coevorden voor aan de gemeenteraad.
In 2020 werd met inwoners en ondernemers een fietsnota opgesteld, met daarin wensen rondom fietspaden. Wethouder Jeroen Huizing: ,,De komende jaren willen we ook de rest van de fietspaden die op de wensenlijst staan aanpakken”.

Nieuw fietspad Gelpenberg: 2022
Vanaf de hoofdingang van de Aelderholt tot aan de bebouwde kom van Aalden komt een vrij liggend fietspad, achter de bestaande bomenrij aan de zuidzijde van de Gelpenberg. Hiervoor moet grond worden aangekocht en het bestemmingsplan aangepast. De gemeente hoopt het fietspad in 2022 aan te leggen.

Fietsstroken Schapendijk
De fietsstroken Op de Schapendijk worden nog dit jaar veiliger gemaakt voor fietsers. Ze krijgen een rode laag, er komen drempels in de weg en borden worden aangepast.
Ook het fietspad aan de Hengstmeerweg in Sleen wordt dit jaar aangepakt: de kwaliteit is slecht en verlichting ontbreekt. Daarom komt hier een fietspad van beton met goede verlichting.

Bron: DvhN

Categorieën