Gemeente klaar met fietsoverlast in Zuidlaren

Fietsen op fietspaden, fietsen in de heggen. De gemeente Tynaarlo is klaar met de fietsen die zomaar overal worden geparkeerd. Het zorgt voor onveilige situaties op trottoirs en fietspaden die geblokkeerd worden.

Met name voor mensen met een beperking levert dit problemen op. Ook zorgt het voor een rommelig straatbeeld. Vooral in Zuidlaren is dat het geval, menen Leefbaar Tynaarlo en ChristenUnie. “Het blijkt dat de fietsenrekken aan de overzijde van de Stationsweg 79 niet veelvuldig worden gebruikt en fietsen alsnog tegen de heg worden geplaatst nabij de bushalte”, legt Ad Wouterson van Leefbaar Tynaarlo uit.
Volgens een aantal partijen, waaronder Leefbaar Tynaarlo en ChristenUnie, moet hier snel iets aan gebeuren. Meer fietsenrekken plaatsen op die plekken waar het nodig is, bijvoorbeeld bij bushokjes, moet een oplossing zijn. Toch pleiten de twee partijen voor strengere handhaving, want ‘een auto parkeer je ook niet zomaar overal als er geen plek is op de reguliere parkeerplaatsen’.

Faciliteer eerst
Vooral bij de VVD en Gemeentebelangen stuit het handhaven op verzet. VVD’er Edwin Hageman laat herhaaldelijk weten dat er niet direct gehandhaafd moet worden. “Faciliteer eerst. Volgens mij hebben boa’s het al druk genoeg en als ze zich ook nog over een paar fietsen moeten buigen… Alsjeblieft zeg…”, verzucht hij. Peter van Es van Gemeentebelangen is het er mee eens. “We moeten kijken naar de oorzaak. Zijn er niet gewoon onvoldoende fietsenrekken?”, vraagt hij zich af. “Je moet het dan aan de voorkant aanpakken en niet aan de achterkant.”
Hoewel alle partijen het eens zijn met dat er meer fietsenrekken geplaatst moeten worden, blijft de handhaving een punt van discussie. Burgemeester Marcel Thijsen laat weten nu al de bevoegdheid te hebben om tegen het wildparkeren van de fietsen op te treden. Nu doen ze dat bij excessen zoals bij evenementen. “Maar als er voldoende fietsenrekken zijn en er wordt toch tegen de heg wildgeparkeerd, dan is de vraag om te handhaven goed uitvoerbaar.”

De motie werd ingediend door Leefbaar Tynaarlo, CU, CDA. Groen Links, D66 en PvdA.
Uiteindelijk is de motie met zeventien stemmen aangenomen. Alleen VVD en Gemeentebelangen stemmen tegen. Beiden beschouwen de motie, mede door de uitleg van Thijsen, overbodig. Of met het aannemen van de motie er daadwerkelijk meer fietsenrekken komen en wanneer dat dan zou zijn, is nog onduidelijk.

Bron: RTV Drenthe / Foto: Ad Wouterson

Categorieën