Fietsersbond wil dat Assen in coronatijd fietsers ruim baan geeft

De Fietsersbond Assen wil dat de gemeente in coronatijd fietsers juist meer ruimte geeft, net zoals in andere steden gebeurt. Maar in plaats daarvan worden sommige straten in de binnenstad van Assen ineens gebombardeerd tot verboden gebied voor fietsers, om zo voetgangers en terrassen ruim baan te geven.

Voorzitter Henriëtte Jalink wil daarover graag in gesprek met het college van B en W. “Het is zaak dat de fiets welkom is in de Asser binnenstad en niet geweerd wordt vanwege uitgebreidere terrassen. Dan zullen andere straten, die nu alleen voor voetgangers zijn, opengesteld moeten worden voor fietsers”, stelt ze in een brief aan de gemeente.

Fietsverkeer groeit met corona
Volgens de Fietsersbond is juist nu met corona een grote groep inwoners aangewezen op met name lopen en fietsen. Zo mijden veel mensen het openbaar vervoer, omdat ze het risico op besmetting te groot vinden. “En in deze coronacrisistijd ontdekken steeds meer mensen onze stad en de omgeving voor ommetjes, te voet en per fiets. Daarom groeit het fietsverkeer, en moet je juist in de openbare ruimte van Assen rekening houden met de groei”, aldus Jalink.

Maar in Assen wordt juist in de binnenstad een extra drempel opgeworpen voor de fiets. Zo mogen fietsers ‘s middags niet meer door de Kerkstraat en over de Markt. Ook met de fiets aan de hand lopen is taboe. Reden is dat de gemeente, ook vanwege corona, de voetgangers en ook de horeca met grotere terrassen meer ruimte wil geven, om de veilige anderhalve meter afstand te bewaren. De gemeente wil het ongemak opvangen met meer fietsparkeerplaatsen bij het centrum.

Veilige afstand
De Fietsersbond vindt dat de gemeente juist ook op korte termijn aanpassingen voor het toenemende fietsverkeer moet treffen, ‘zodat fietsers ook een veilige afstand kunnen bewaren en gezond blijven’. Zo wil de belangengroep een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur, zodat fietsers bij te veel drukte op het fietspad veilig kunnen uitwijken naar de rijbaan. Ook wil ze fietsvriendelijke afstelling van de verkeerslichten, zodat er geen grote groepen fietsers voor het stoplicht moeten wachten. “En het is zaak om voldoende opstelruimte te creëren en aan te geven hoe fietsers zich veilig achter elkaar kunnen opstellen.”

Meer straten voor fietsers in binnenstad
Een andere maatregel die de Fietsersbond voorstelt voor een veilige anderhalvemetersamenleving voor fietsers, is het verwijzen naar alternatieve routes zodat het fietsverkeer zich beter kan verspreiden. En voor te smalle tweerichtingsfietspaden moet de gemeente simpelweg eenrichtingsverkeer instellen, als er aan weerszijden van de weg een fietspad ligt. Zo moet tegemoetkomend verkeer dat te dichtbij komt voorkomen worden. Ook wil de belangenclub juist meer straten in de binnenstad openstellen voor fietsers, zoals de Kruisstraat, de Markt en de Oudestraat.

Anderhalvemeter fietstocht
De Fietsersbond wil graag met het college in gesprek over de maatregelen. “We begrijpen dat het lastig is om die nu in coronatijd te bespreken, maar het zou kunnen met een fietstocht op anderhalve meter. Meer ruimte voor de fiets is meer gezondheid, voor nu en in de toekomst”, besluit voorzitter Jalink haar oproep aan B en W.

Eerder deze week stelde de GroenLinks-fractie al schriftelijke vragen over het fietsverkeer. De partij vindt net als de Fietsersbond dat juist fietsers in deze coronacrisistijd beter bediend moeten worden en daarom ook terecht zouden moeten kunnen in straten in de binnenstad.

Bron: RTV Drenthe

Categorieën