Fietssnelweg naar Groningen gaat in Assen met een boog om de bult van Loon

Roeiclub ARC tevreden met gekozen oplossing

Het trace voor de fietssnelweg in Assen kent eigenlijk maar een echt obstakel: de Asser Roeiclub (ARC). Die hindernis wordt met een boog om de bult van Loon heen genomen.

De fietssnelweg is een 25 kilometer lange directe doorfietsroute tussen Groningen en Assen, grotendeels lang het Noord Willemskanaal. Delen van de route zijn al aangelegd, in Assen is die nog globaal en zijn aanpassingen nog mogelijk.

Snelweg botst met activiteiten Asser Roeiclub
Aan de oostkant van het Havenkanaal had de snelweg theoretisch voor de botenloods en kantine van ARC langs moeten lopen. Hier ligt ook nu al een fietspad. Die wordt echter niet intensief gebruikt en fietsers moeten er afstappen, waardoor het oversteken van de roeiers met hun boten naar de steigers in het Havenkanaal geen probleem is.

Bij de fietssnelweg wordt dat anders: meer gebruikers en ook hogere snelheden. Het huidige fietspad is bovendien te bochtig en te smal om als snelweg dienst te kunnen doen. Ook moet via een bruggetje het Deurzerdiep nog worden overgestoken.

Verschillende opties bleken te duur
De afgelopen tijd zijn verschillende mogelijkheden onderzocht. De optie van een overspanning vanaf de parkeerplaats van ARC tot na het Deurzerdiep bleek te duur en niet mooi. Bovendien bleef er een probleem voor de langere boten van ARC. Die hebben een draaicirkel van minstens twaalf meter nodig om van het water de loods in en uit te kunnen.

Tweede optie was het graven van een nieuw haventje bij de parkeerplaats waar de boten in en uit het water gehaald kunnen worden. De snelweg kon hier dan met een bruggetje overheen worden geleid. Het probleem van de botendraaicirkel bleef echter bestaan.

Ook dit plan kon dus geen instemming vinden. Vervolgens werd gekeken naar verhuizing van de roeiclub naar een nieuwe locatie. Dit was te duur. Uiteindelijk is nu gekozen voor een nieuwe verbinding achter het onderkomen van de roeivereniging langs. Die begint ter hoogte van de parkeerplaats en loopt om de bult van Loon heen. De fietssnelweg sluit vervolgens schuin aan op een eveneens schuin over het Deurzerdiep gelegen nieuwe brug.

Voor uitvoering van deze optie moet wel een aantal bomen worden gekapt. Ter compensatie wordt voor het gehele gebied een nieuw groenplan ontwikkeld. ARC kan zich vinden in de gekozen oplossing. ,,Dit is prima zo. We hebben nu geen last van de fietssnelweg. Andere opties waren ook te duur’’, zegt voorzitter Liesbeth van den Eerenbeem.

In rechte lijn langs het kanaal
De fietssnelweg begin vanaf de kant van Groningen gezien ter hoogte van de kop van Marsdijk bij grens met Tynaarloo. Tot de Lonerbrug – de weg richting Loon – voert de snelweg in een rechte lijn langs het kanaal. Hier ligt nu een zandweg dat zonder grote inspanning kan worden geasfalteerd. Vanuit Marsdijk komt er ook een aansluiting op de snelweg via de nieuwe beweegbare Enkeerdbrug.

Even simpel is ook het vervolg na ARC en de nieuwe brug over het Deurzerdiep. De bestaande kanaaldijk richting Assen is stevig en moet alleen een beetje worden afgevlakt. Ook onder het viaduct bij de Europaweg is er geen beperking.

De fietssnelweg gaat vervolgens verder achter de bedrijven aan de Dr. Philipsweg langs. Hier is de uitdaging wat groter met name door het hoogteverschil met het kanaal. Er is voor gekozen om de bestaande stalen damwanden net onder het wateroppervlak af te branden en dit als uitgangspunt te nemen voor een ecologische inrichting van de oevers met ondieptes in het water.

Bij Havenkade eindigt de fietssnelweg
De fietssnelweg loopt uiteindelijk door tot waar de Havenkade begint. Vanaf dit punt richting centrum kunnen de fietsers over de al gereconstrueerde Havenkade. Dit gebied wordt nog verder ontwikkeld voor woningbouw. Te zijner tijd wordt hier aan de fietssnelweg een nieuw invulling gegeven.

Bron: DvhN

Categorieën