Fietsersbond Assen biedt Fietsvisie 2040 aan wethouder Harmke Vlieg aan

Woensdag 3 juli heeft de Fietsersbond Assen de Fietsvisie 2040 van de landelijke Fietsersbond aangeboden aan Harmke Vlieg, wethouder voor o.a. Verkeer en Vervoer, het Sociaal domein, Gezondheid en Preventie.

In de Fietsvisie 2040 zien we de fiets niet meer uitsluitend als doel, maar ook als middel  om de stad leefbaar en gezond te houden.
Het huidige college heeft in het uitvoeringsprogramma Mobiliteit de Fiets op nr. 1 staan. Wij constateerden die middag, dat deze Fietsvisie kan bijdragen aan het bereiken van de ambities in dit programma.

In het prettige gesprek met de wethouder bespraken we kort de huidige situatie in Assen en ontwikkelingen in de toekomst waar we nu al rekening mee moeten houden. Dan zal het gaan om meer fietsen in de stad, maar ook een grotere verscheidenheid aan fietsen. We zien in 2040 niet alleen de vertrouwde (elektrische) fiets op straat, maar een hele FietsFamilie van bakfiets en transportfietsen, driewielers, speed pedelecs, velomobielen, ligfietsen, aangepaste fietsen voor ouderen en mensen met een handicap, riksja’s, fietstaxi’s, overkapte fietsen etcetera.

STOP-principe
Het STOP-principe is leidend:
Stappen, trappen, OV, personenwagen: dat is de volgorde waarin het mobiliteitsbeleid vorm krijgt in 2040, ook op rijksniveau. Dit STOP-principe staat voorop. De fiets kan bijdragen aan een emissieloze (binnen)stad.
Verder kan de techniek bijdragen aan veilig verkeer door bij voorbeeld het toepassen van intelligente snelheidsassistentie(ISA), toe te passen in auto’s en snelle fietsen, zodat er ook echt niet harder gereden kan worden dan 30 km in de stad.
De complete Fietsvisie is te lezen via www.fietsersbond.nl/ons-werk/fietsvisie-2040/

Categorieën