Interessant verkiezingsdebat over Fietsen in Assen

Op dinsdagavond 13 maart was er in Podium Zuidhaege een interessant Verkiezingsdebat over Fietsen in Assen.

Acht van de negen partijen deden mee en er werd onder leiding van Ritsko van Vliet gedebatteerd over 6 stellingen. Bij veel stellingen leek het of iedereen het met elkaar eens was, maar na wat doorpraten waren er toch wel degelijk verschillen.
Teksten als: ‘de fiets moet de komende jaren op 1 komen in Assen’ werden diverse malen gehoord.
Wij merkten enige amicale concurrentie op dit gebied tussen D66 en GroenLinks.
Ritsko hield het luchtig, probeerde hier en daar toch door te prikken en zo de tegenstellingen tevoorschijn te krijgen. En ja, iedereen is natuurlijk voor fietsen, zeker in deze tijden van verduurzaming. Maar wat kiest men als er echte keuzes gemaakt moeten worden in de gemeenteraad?

Veiligheid
De veiligheid werd vaak genoemd. Bijvoorbeeld bij het onderwerp ‘Fietsers in Assen krijgen binnen de bebouwde kom voorrang op rotondes’. Dit is landelijk beleid, maar in Drenthe heeft men, behalve in de gemeente Noordenveld, een andere keuze gemaakt.

•    Nul verkeerslachtoffers lijkt ons een erg ambitieus plan, maar verkeersveiligheid is uiteraard belangrijk. Helaas vallen er nog steeds meer slachtoffers in de auto dan op de fiets in de provincie (zie het laatste overzicht verkeersdoden in de provincie). Het afremmen van te snel autoverkeer zou dan ook de ambitie moeten zijn. Het aantal te betreuren verkeersslachtoffers op goed ingerichte rotondes is niet significant hoger dan op rotondes waar fietsers uit de voorrang zijn.
•    Bovendien gaat het vooral om eenduidigheid, als in heel Nederland de richtlijn is: binnen de bebouwde kom voorrang voor de fiets dan biedt dat eenduidigheid en dan zullen er minder ongevallen plaatsvinden. De automobilist is Drenthe snel uit en ziet overal weer andere regels, dit levert geen uniformiteit.
•    Door voorrang te verlenen aan auto’s op rotondes gaan auto’s sneller rijden. Hierdoor worden rotondes juist gevaarlijk en gaan de kwetsbare groepen deze mijden.

Opvallend was het enthousiasme van de politici voor een Bewegwijzeringssysteem tussen verschillende wijken voor fietsers, zoals bv. in Fietsstad 2018 Houten is ontwikkeld. Dit zou een mooie stimulans kunnen zijn om mensen uit de auto op de fiets te kunnen krijgen en voor niet-Assenaren ook erg prettig.

Aan het eind werd een stemming gehouden in de zaal over de stellingen.
Deze avond was een mooi begin van een discussie, die de komende jaren gevoerd zal moeten worden.
En er zullen concrete plannen gemaakt en uitgevoerd moeten worden.

 

Beoordeling verkiezingsprogramma’s Assen

Uitslag stemming over debat

Categorieën