Bikeconomics helpt ondernemers in het zadel

fietsen in Drenthe

Drenthe wil dé fiets- en vrijetijdsprovincie van Nederland blijven en dat imago verder uitbouwen.

De provincie stimuleert ondernemers in de vrijetijdssector daarom met innovatieve ideeën te komen zodat gezamenlijk die positie versterkt kan worden. Het seminar Bikeconomics op 28 september laat zien hoe het thema fietsen daaraan kan bijdragen en welke kansen dit biedt voor ondernemers.

Innovatieve koppelingen
Met het seminar ‘Bikeconomics’ daagt provincie Drenthe in samenwerking met de NTFU en Roelofs ondernemers uit nieuwe kansen te benutten voor de vrijetijdssector en fietsen in Drenthe. Hoe ziet het fietspad van de toekomst eruit? Welke ontwikkelingen zijn er op het gebied van beleving, service en apps maar ook rondom het gebruik van drones en sensoren? Door middel van gastsprekers en workshops wil de provincie ondernemers inspireren en kennis laten maken met de mogelijkheden die de vrijetijdseconomie en fietsen bieden. Drenthe zet in op sterke innovatieve koppelingen tussen natuur, cultuur en avontuur om nog meer mensen de schoonheid van Drenthe te laten ervaren. Er liggen volop kansen om de positie als dé fiets- en vrijetijdsprovincie van Nederland te versterken.

Tijdens het ochtendprogramma van Bikeconomics wordt gebrainstormd over de toekomst van de vrijetijdseconomie in Drenthe en hoe thema’s als fietsen en veiligheid, maar ook duurzaamheid en economie hier onderdeel van zijn. In de middag zijn er workshops rond de thema’s van de ochtend. Het seminar duurt van 9.30 tot 16.00 uur. De lunch is inbegrepen en de dag wordt afgesloten met een hapje en een drankje. Aanmelden kan via www.ikbendrentsondernemer.nl. De locatie wordt in september bekendgemaakt.

Collegeakkoord
In het Collegeakkoord heeft Drenthe de ambitie uitgesproken in 2019 dé toekomstbestendige 5-sterren fietsprovincie te zijn waar met fietsen meer bestedingen en werkgelegenheid gecreëerd wordt. ‘Meer mensen op de fiets betekent bijdragen aan de economie, de gezondheid en het milieu. De provincie investeert daarom in een goed en toekomstbestendig fietsnetwerk voor verschillende fietsers, zoals woon-werkfietsverkeer, recreatieve en sportieve fietsers. Verder wordt geld gestoken in het vergroten van het aantal fietsers, vindbare route-informatie, fietsvoorzieningen zoals verhuur, oplaadpunten, reparatiemogelijkheden, schoonmaakpunten en stalling, een fietsnetwerk dat goed is verbonden met ondernemers, horeca, dag- en verblijfsrecreatie, brede Drentse betrokkenheid bij fietsen door een netwerk van ondernemers, gemeenten en maatschappelijke organisaties en innovaties die het fietsnetwerk versterken.

Gedeputeerde Staten stelden begin dit jaar 3 miljoen euro subsidie beschikbaar voor creatieve mensen die producten bedenken die Drenthe als fietsprovincie versterken. Eerder was al 3,75 miljoen euro uitgetrokken voor de verbetering van fietspaden. Gedeputeerde Henk Brink: ‘Je ziet dat andere provincies zich steeds meer als fietsprovincie profileren, dus moeten we vernieuwen. Fietsen in Drenthe moet een 5-sterrenbeleving zijn. De 3 miljoen euro is voor creatievelingen die vernieuwende producten bedenken die de gastvrijheid, de beleving van het fietsen en de werkgelegenheid vergroten, bijvoorbeeld in de vorm van fietskluizen bij carpoolplaatsen, apps met belevingsroutes, fietsarrangementen en bewegwijzering die iets toevoegt aan de route.

Flexibel en duurzaam vervoermiddel
Drenthe ziet de fiets als een motor achter meerdere beleidsdoelen. ‘In de eerste plaats genereert het een substantiële economische spin off. Zowel de fietsinfrastructuur zelf als de fietser en zijn uitgaven zorgen voor veel werkgelegenheid. Maar ook het effect op de gezondheid en het milieu zijn niet te onderschatten. De fiets is een flexibel en duurzaam vervoermiddel. Daarnaast brengt fietsen mensen bij elkaar, bijvoorbeeld bij evenementen en wedstrijden. Fietsen staat dus zeker niet op zichzelf; de lijnen met vrijetijdseconomie, natuur, plattelandsontwikkeling, duurzaamheid, mobiliteit, sport, gezondheid en cultuur zijn kort.’

Bron: Hoogeveensche Courant

Categorieën