Fietsersbond Assen verbaasd over ontwerp Enkeerdpadbrug

enkeerdpadbrug-assen

De Fietsersbond in Assen heeft haar verbazing uitgesproken over het ontwerp van de nieuwe Enkeerdpadbrug. Met name dat kennelijk het besluit al is genomen.

Iedereen is, naar haar mening, voor een voldongen feit gesteld. Terwijl er toch veel bezwaren zijn te noemen, door direct omwonenden, mensen uit de wijk, maar ook door fietsers uit heel Assen.
In een brief aan Burgemeester en Wethouders en de Gemeenteraad somt de Fietsersbond de belangrijkste bezwaren op:

  • De hoogte en daardoor de steilte van de brug: hierdoor kunnen alleen behoorlijk sportieve fietsers de brug overfietsen. Anderen zullen moeten lopen. Mensen met een scootmobiel kunnen er niet tegenop. Voor mensen met een rollator wordt het ook moeilijk, zij lopen niet voor niks met een rollator.
  • De trappen aan weerszijden van de fietsstrook zijn een gevaar voor de sportieve fietsers, maar ook voor wandelaars en mensen met de fiets aan de hand. Men kan zich hier wel erg makkelijk verstappen op de overgang tussen trap en fietsstrook.
  • De huidige brug sluit aan op een goede fietsroute door de wijk, door de nieuwe brug houdt deze voor de meeste mensen abrupt op.
  • Er is totaal geen rekening gehouden met de plannen voor het snelfietspad Assen-Groningen, dat aan de oostzijde van het Kanaal zou moeten komen. De ambtenaren op de informatieavond reageerden allen verbaasd, toen het snelfietspad genoemd werd. Bij het huidige ontwerp dreigen er gevaarlijke situaties bij het kruisen van snelfietspad en mensen, die van de brug af komen racen.

Ze besluit de brief met het voorstel om het ontwerp aan te passen. Dit zou kunnen door de brug langer te maken. Deze hoeft dan minder steil te worden, er zijn geen trappen meer nodig en het snelfietspad kan er onderdoor lopen.
Mogelijk is er voor de extra financien bij een Europees fonds aan te kloppen. Tevens adviseren ze overleg met de werkgroep, die zich bezighoudt met het snelfietspad Assen-Groningen. Peter Traas van de provincie Drenthe is projectleider.

Categorieën